Global Pathways 2+1 với lộ trình du học có tổng thời gian đào tạo 3 năm. Sinh viên sẽ có 2 năm học tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Top 1% thế giới.

Tại sao chọn Global Pathways 2+1?

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Thời gian học: 2 năm Số môn học: 16 môn

Sinh viên chọn lộ trình du học Global Pathways 2+1 sẽ học 2 năm tại UEH-ISB, bao gồm 16 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao của ngành học mình lựa chọn.

Giai đoạn 2: Học tại Úc

Thời gian học: 1 năm Số môn học: 8 môn

Sinh viên chuyển tiếp du học 1 năm tại Đại học nước ngoài, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức nâng cao và chuyên ngành của ngành học lựa chọn.

Thông tin tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Tháng 1/2023: Nộp hồ sơ trước 20/12/2022
  • Tháng 5/2023: Nộp hồ sơ trước 01/05/2023
  • Tháng 9/2023: Nộp hồ sơ trước 28/08/2023

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

  • Đại học tại Úc: tháng 2, tháng 7
  • Đại học tại New Zealand: tháng 2, tháng 7

Điều kiện tuyển sinh

Hướng dẫn hồ sơ

Học phí & Học bổng

Học phí

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Số môn học: 16 môn
  • Học phí: 17,500,000 VNĐ/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

  • Số môn học: 8 môn
  • Xem chi tiết học phí giai đoạn 2 tại đây.

Học bổng

Phạm Uyên Vy

Phạm Uyên Vy

Cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn
GPA 9.2 - IELTS 7.5

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

Cựu học sinh THPT Bùi Thị Xuân
GPA: 9.4 - IELTS: 7.5

Hà Tú Bảo Ngọc

Hà Tú Bảo Ngọc

Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 8.4 - IELTS: 7.0

Thái Mẫn Nghi

Thái Mẫn Nghi

Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong
GPA: 9.4 - IELTS: 7.0