Học tập tại Đại học Wollongong

Đại học Wollongong (Úc) xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 1-4 năm tại University of Wollongong (Australia).

Học bổng Đại học Wollongong

Đại học Wollongong cung cấp học bổng trị giá lên đến 75% cho sinh viên Việt Nam.

Học phí Đại học Wollongong

Học phí chương trình Wollongong Global Pathways tiết kiệm hơn 25% so với du học toàn phần.

Đại học Wollongong

#162 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

 • Thành phố Wollongong, bang New South Wales
 •  34,000+ sinh viên hiện tại
 •  14,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Wollongong Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại Wollongong Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập Wollongong Global Pathways

Wollongong Global Pathways 1+2

Wollongong Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Wollongong, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành học mình lựa chọn.

Bachelor of Business Administration

 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Business Academic Skills
 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Managerial Accounting

Bachelor of Business Information Systems

3 môn học bắt buộc

 • Principles of Management
 • Mathematics for Business
 • Management Information System

Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business

Chọn 3 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Principles of Marketing
 • Managerial Accounting
 • Organisational Behaviour
 • Human Resource Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Wollongong

Wollongong Global Pathways 1.5+1.5

Wollongong Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Wollongong, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

Bachelor of Business Administration

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Business Academic Skills
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • Organisational Behaviour
 • International Business Operations

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Wollongong

Wollongong Global Pathways 2+1

Wollongong Global Pathways 2+1 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó chuyển tiếp học 1 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Wollongong, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 2 năm, bao gồm 16 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

Bachelor of Business Administration

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Business Academic Skills
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • Organisational Behaviour
 • International Business Operations
 • Applied Econometrics

Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • BUS302 International Business
 • FIN202 Corporate Financial Management
 • MAR202 Marketing Research
 • MAN302 Strategic Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Wollongong

Hồ Lê Phương Nghi

Hồ Lê Phương Nghi

Cựu học sinh THPT Nguyễn Khuyến
GPA: 9.2 - IELTS: 7.0

Trần Nguyễn Gia Hân

Trần Nguyễn Gia Hân

Cựu học sinh THPT Mạc Đĩnh Chi
GPA: 9.0 - IELTS: 7.5

Lê Nhi

Lê Nhi

Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong
GPA: 9.3 - IELTS: 7.5

Lê Nguyên Vũ

Lê Nguyên Vũ

Cựu học sinh THPT Thực Hành, Đại học Sư phạm TP.HCM
GPA: 8.5 - IELTS: 7.0

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Wollongong Global Pathways