Học tập tại Đại học Macquarie

Đại học Macquarie (Úc) xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 1-3 năm tại Macquarie University (Australia).

Học bổng Đại học Macquarie

Đại học Macquarie cung cấp học bổng trị giá lên đến 75% cho sinh viên Việt Nam.

Học phí Đại học Macquarie

Học phí chương trình Macquarie Global Pathways tiết kiệm hơn 28% so với du học toàn phần.

 

Đại học Macquarie

#130 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings năm 2024)

 •  Thành phố Sydney, bang New South Wales
 •  44,000+ sinh viên hiện tại
 •  8,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Macquarie Global Pathways?

Bạn đang muốn tìm hiểu các ngành học hot tại Đại học Macquarie?

Lựa chọn lộ trình học tập Macquarie Global Pathways

Macquarie Global Pathways 1+2

Macquarie Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Macquarie, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Business Academic Skills
 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business

Macquarie Global Pathways 1.5+1.5

Macquarie Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Macquarie, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

Bachelor of Business Administration / Bachelor of Commerce nhóm chuyên ngành 1 (Finance, Accounting, Economics, Business Analytics, Cyber Security Governance, Business Information Systems)

 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Academic Skills
 • Mathematics for Business
 • International Business
 • Financial Accounting
 • Corporate Financial Management
 • Investment Management

Bachelor of Business Administration / Bachelor of Commerce nhóm chuyên ngành 2 (International Business, Marketing Management, Marketing & Consumer Insights, Management, Entrepreneurship, Human Resource Management)

 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Academic Skills
 • Mathematics for Business
 • International Business
 • Organisational Behaviour
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Macquarie

Macquarie Global Pathways 2+1

Macquarie Global Pathways 2+1 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó chuyển tiếp học 1 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Macquarie, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 2 năm, bao gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh, và 4 môn học theo 2 nhóm chuyên ngành.

Bachelor of Business Administration / Bachelor of Commerce nhóm chuyên ngành 1 (Finance, Accounting)

 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Business Academic Skills
 • International Business
 • Business Law
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business
 • Marketing Research
 • International Business Operations
 • Financial Accounting
 • Corporate Financial Management
 • Investment Management
 • Managerial Accounting

Bachelor of Business Administration / Bachelor of Commerce nhóm chuyên ngành 2 (International Business, Marketing Management, Marketing & Consumer Insights)

 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Business Academic Skills
 • International Business
 • Business Law
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business
 • Marketing Research
 • International Business Operations
 • Organisational Behaviour
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour
 • Surveys & Multivariate Analysis

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Macquarie

Phạm Thùy An

Phạm Thùy An

Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 9.1 - IELTS: 7.5

Nguyễn Như Mỹ Tiên

Nguyễn Như Mỹ Tiên

Cựu học sinh THPT Năng khiếu
GPA: 9.1 - IELTS: 7.5

Phạm Thanh Uyên Phương

Phạm Thanh Uyên Phương

Cựu học sinh Quốc tế Á Châu
GPA: 3.87 - IELTS: 7.5

Nguyễn Khải Hưng

Nguyễn Khải Hưng

Cựu học sinh THPT Gia Định
GPA: 9.4 - IELTS: 7.5

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Macquarie Global Pathways