Global Pathways 2.5+0.5 với lộ trình du học có tổng thời gian đào tạo 3 năm. Sinh viên sẽ có 2.5 năm học tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 0.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Top 1% thế giới.

Lộ trình học Global Pathways 2.5+0.5

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Thời gian học: 2.5 năm Số môn học: 20 môn

Sinh viên chọn lộ trình du học Global Pathways 2.5+0.5 sẽ học 2.5 năm tại Việt Nam, bao gồm 20 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành học mình lựa chọn.

Giai đoạn 2: Học tại Úc

Thời gian học: 0.5 năm Số môn học: 4 môn

Sinh viên chuyển tiếp du học 0.5 năm tại Đại học nước ngoài, bao gồm 4 môn học thuộc khối kiến thức nâng cao và chuyên ngành của ngành học lựa chọn.

Lộ trình Global Pathways 2.5+0.5 tại Đại học Top 1% thế giới

Thông tin tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Tháng 1/2023: Nộp hồ sơ trước 20/12/2022
  • Tháng 5/2023: Nộp hồ sơ trước 01/05/2023
  • Tháng 9/2023: Nộp hồ sơ trước 28/08/2023

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

  • Đại học tại Úc: tháng 2, tháng 7

Điều kiện tuyển sinh

Hướng dẫn hồ sơ

Học phí & Học bổng

Học phí

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Số môn học: 20 môn
  • Học phí: 17,500,000 VNĐ/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

  • Số môn học: 4 môn
  • Học phí học tại nước ngoài giai đoạn 2, xem tại đây.

Học bổng

Phạm Uyên Vy

Phạm Uyên Vy

Cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn
GPA 9.2 - IELTS 7.5

Hà Tú Bảo Ngọc

Hà Tú Bảo Ngọc

Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 8.4 - IELTS: 7.0

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

Cựu học sinh THPT Bùi Thị Xuân
GPA: 9.4 - IELTS: 7.5

Hồ Lê Phương Nghi

Hồ Lê Phương Nghi

Cựu học sinh THPT Nguyễn Khuyến
GPA: 9.2 - IELTS: 7.0