Đại học Griffith

Hơn 50 năm kinh nghiệm – #300 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 • Thành phố Gold Coast, Logan, Mt Gravatt, Nathan and South Bank, bang Queensland
 • 50,000+ sinh viên hiện tại
 • 8,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Griffith Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Griffith

Chương trình học khuyến khích khả năng sáng tạo và nghiên cứu của sinh viên

Chương trình học 100% bằng tiếng Anh, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới

Tối ưu hóa thời gian và chi phí học tập tương tự sinh viên bản địa học tại Đại học Griffith

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Griffith tại

griffith.edu.au

Lựa chọn lộ trình học tập Griffith Global Pathways

Griffith Global Pathways 1+2

Griffith Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Griffith, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành Kinh doanh.

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Business Academic Skills
 • Principles of Management
 • Statistics for Business
 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Griffith

Griffith Global Pathways 1.5+1.5

Griffith Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Griffith, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Griffith

Griffith Global Pathways 2+1

Griffith Global Pathways 2+1 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Griffith, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Griffith

Chọn Griffith Global Pathways để có lộ trình du học Úc thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng Griffith University?