Đại học Western Sydney

#1 Đại học có ảnh hưởng nhất thế giới – Top 250 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Sydney, bang New South Wales
 •  50,000+ sinh viên hiện tại
 •  6,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Western Sydney Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Western Sydney

Chương trình học đa dạng và linh hoạt tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký chương trình song bằng

Chương trình học 100% bằng tiếng Anh, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới

Tối ưu hóa thời gian và chi phí học tập tương tự sinh viên bản địa học tại Đại học Western Sydney

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Western Sydney tại

westernsydney.edu.au

Lựa chọn lộ trình học tập Western Sydney Global Pathways

Western Sydney Global Pathways 1+2

Western Sydney Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành học mình lựa chọn.

Bachelor of Business

 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Academic Skills
 • Organisational Behaviour

Bachelor of Communication 

 • Principles of Marketing
 • Business Academic Skills
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research 

Chọn 4 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Business Law

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Sydney

Western Sydney Global Pathways 1.5+1.5

Western Sydney Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Sydney

Western Sydney Global Pathways 2+1

Western Sydney Global Pathways 2+1 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Sydney

Western Sydney Global Pathways 2.5+0.5

Western Sydney Global Pathways 2.5+0.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 0.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Sydney

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

Cựu học sinh THPT Bùi Thị Xuân
GPA: 9.4 - IELTS: 7.5

Hà Tú Bảo Ngọc

Hà Tú Bảo Ngọc

Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 8.4 - IELTS: 7.0

Chọn Western Sydney Global Pathways để có lộ trình du học Úc thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng Western Sydney University?