Học tập tại Đại học Western Sydney

Đại học Western Sydney (Úc) xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 1-4 năm tại Western Sydney University (Australia).

Học bổng Đại học Western Sydney

Đại học Western Sydney cung cấp học bổng trị giá lên đến 75% cho sinh viên Việt Nam.

Học phí Đại học Western Sydney

Học phí chương trình Western Sydney Global Pathways tiết kiệm đến 65% so với du học toàn phần.

Đại học Western Sydney

#1 Đại học có ảnh hưởng nhất thế giới – Top 250 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Sydney, bang New South Wales
 •  50,000+ sinh viên hiện tại
 •  6,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Western Sydney Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại Western Sydney Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập Western Sydney Global Pathways

Western Sydney Global Pathways 1+2

Western Sydney Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành học mình lựa chọn.

Bachelor of Business

 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Academic Skills
 • Organisational Behaviour

Bachelor of Communication 

 • Principles of Marketing
 • Business Academic Skills
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research 

Chọn 4 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Business Law

Bachelor of Health Science

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Business Academic Skills
 • Organisational Behaviour

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Sydney

Western Sydney Global Pathways 1.5+1.5

Western Sydney Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Sydney

Western Sydney Global Pathways 2+1

Western Sydney Global Pathways 2+1 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Sydney

Western Sydney Global Pathways 2.5+0.5

Western Sydney Global Pathways 2.5+0.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 0.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Sydney

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

Cựu học sinh THPT Bùi Thị Xuân
GPA: 9.4 - IELTS: 7.5

Hà Tú Bảo Ngọc

Hà Tú Bảo Ngọc

Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 8.4 - IELTS: 7.0

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Western Sydney Global Pathways