Học phí - Học bổng Du học Úc

Đại học Western Australia

#72 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Monash

#42 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Queensland

#43 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Tasmania

#307 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

#90 Đại học xuất sắc nhất trên thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Deakin

#233 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Curtin

#183 đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Adelaide

#89 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Griffith

#243 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học South Australia

#326 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Wollongong

#162 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Macquarie

#130 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings năm 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Western Sydney

#250 Đại học xuất sắc nhất thế giới (Times Higher Education World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng

Học phí - Học bổng Du học Canada

Đại học New Brunswick (UNB)

Top 720 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Dalhousie

#298 Đại học xuất sắc nhất Thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng

Học phí - Học bổng Du học New Zealand

Đại học Waikato

#250 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng
Đại học Massey

#239 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2024)

Học phí - Học bổng