Global Pathways 2+2 với lộ trình du học có tổng thời gian đào tạo 4 năm. Sinh viên sẽ có 2 năm học tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Top 1% thế giới.

Lộ trình học Global Pathways 2+2

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Thời gian học: 2 năm Số môn học: 20 môn

Sinh viên chọn lộ trình du học Global Pathways 2+2 sẽ học 2 năm tại UEH-ISB, bao gồm 20 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành học mình lựa chọn.

Giai đoạn 2: Học tại Canada

Thời gian học: 2 năm Số môn học: 20 môn

Sinh viên chuyển tiếp du học 2 năm tại Đại học nước ngoài, bao gồm 20 môn học thuộc khối kiến thức nâng cao và chuyên ngành của ngành học lựa chọn.

Thông tin tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Tháng 1/2023: Nộp hồ sơ trước 20/12/2022
  • Tháng 5/2023: Nộp hồ sơ trước 01/05/2023
  • Tháng 9/2023: Nộp hồ sơ trước 28/08/2023

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

  • Đại học tại Canada: tháng 9

Điều kiện tuyển sinh

Hướng dẫn hồ sơ

Học phí & Học bổng

Học phí

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Số môn học: 20 môn
  • Học phí: 17,500,000 VNĐ/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

  • Số môn học: 20 môn
  • Học phí học tại nước ngoài giai đoạn 2, xem tại đây.

Học bổng

Phạm Uyên Vy

Phạm Uyên Vy

Cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn
GPA 9.2 - IELTS 7.5

Hà Tú Bảo Ngọc

Hà Tú Bảo Ngọc

Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 8.4 - IELTS: 7.0

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

Cựu học sinh THPT Bùi Thị Xuân
GPA: 9.4 - IELTS: 7.5

Thái Mẫn Nghi

Thái Mẫn Nghi

Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong
GPA: 9.4 - IELTS: 7.0