Lộ trình học tập

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành Kinh doanh.

Bachelor of Business Administration / Bachelor of Commerce nhóm chuyên ngành 1 (Finance, Accounting)

 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Academic English
 • Mathematics for Business
 • International Business
 • Financial Accounting
 • Corporate Financial Management
 • Investment Management

Bachelor of Business Administration / Bachelor of Commerce nhóm chuyên ngành 2 (International Business, Marketing Management, Marketing & Consumer Insights)

 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Academic English
 • Mathematics for Business
 • International Business
 • Financial Accounting
 • Corporate Financial Management
 • Investment Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Macquarie

Học 1.5 năm tại Đại học Macquarie với bằng cấp và chuyên ngành đào tạo như sau:

Bachelor of Business Administration (không có chuyên ngành)

Thông tin tuyển sinh

Kỳ nhập học

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Tháng 01/2023: Nộp hồ sơ trước 20/12/2022
 • Tháng 05/2023: Nộp hồ sơ trước 01/05/2023
 • Tháng 09/2023: Nộp hồ sơ trước 28/08/2023

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Macquarie, Úc

 • Nhập học vào tháng 2, tháng 7

Điều kiện tuyển sinh

Hồ sơ nhập học

Học phí & Học bổng

Học phí

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Số môn học: 12 môn
 • Học phí: 17.500.000 VND/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Macquarie, Úc

 • Số môn học: 12 môn
 • Xem chi tiết học phí giai đoạn 2 tại Đại học Macquarie tại đây.

Học bổng

Lắng nghe chia sẻ

Bạn cần tư vấn?

Liên hệ với Bộ phận tuyển sinh ngay hôm nay để được tư vấn chính xác nhất.

Tải brochure

Chọn người đăng ký nhận thông tin

Thông tin học sinh