Học tập tại Đại học Dalhousie

Đại học Dalhousie xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Canada linh hoạt từ 2-4 năm tại Dalhousie University (Canada)

 

 

Học bổng Đại học Dalhousie

Đại học Dalhousie cung cấp học bổng trị giá lên đến 75% cho sinh viên Việt Nam

 

 

Học phí Đại học Dalhousie

Học phí chương trình Dalhousie Global Pathways tiết kiệm đến 15% so với du học toàn phần

 

 

Đại học Dalhousie

Đại học 200 năm tại Canada – #298 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Halifax, bang Nova Scotia
 •  20,000+ sinh viên hiện tại
 •  4,800+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Dalhousie Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại Dalhousie Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập Dalhousie Global Pathways

Dalhousie Global Pathways 1+3

Dalhousie Global Pathways 1+3 có tổng thời gian đào tạo 4 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 3 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Dalhousie, Canada.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 10 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

8 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Business Academic Skills
 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Statistics for Business
 • Managerial Economics

2 môn học tự chọn:
Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ

 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Dalhousie

Dalhousie Global Pathways 2+2

Dalhousie Global Pathways 2+2 có tổng thời gian đào tạo 4 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Dalhousie, Canada.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 2 năm, bao gồm 20 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

Năm thứ 1:

8 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Business Academic Skills
 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Statistics for Business
 • Managerial Economics

2 môn học tự chọn:
Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ

 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management

Năm thứ 2:

Chọn 10 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ

 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Dalhousie

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Dalhousie Global Pathways