Đại học Dalhousie

Đại học 200 năm tại Canada – #308 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Halifax, bang Nova Scotia
 •  20,000+ sinh viên hiện tại
 •  4,800+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Dalhousie Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Dalhousie

Học tập, nghiên cứu và làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tại Canada

Lộ trình du học linh hoạt, mang đến cho sinh viên trải nghiệm du học phong phú

Chi phí và thời gian học tập được tối ưu tương tự sinh viên bản địa tại Dalhousie

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Dalhousie tại

dal.ca

Lựa chọn lộ trình học tập Dalhousie Global Pathways

Dalhousie Global Pathways 1+3

Dalhousie Global Pathways 1+3 có tổng thời gian đào tạo 4 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 3 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Dalhousie, Canada.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 10 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

8 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Business Academic Skills
 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Statistics for Business
 • Managerial Economics

2 môn học tự chọn:
Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ

 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Dalhousie

Dalhousie Global Pathways 2+2

Dalhousie Global Pathways 2+2 có tổng thời gian đào tạo 4 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Dalhousie, Canada.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 2 năm, bao gồm 20 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

Năm thứ 1:

8 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Business Academic Skills
 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Statistics for Business
 • Managerial Economics

2 môn học tự chọn:
Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ

 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management

Năm thứ 2:

Chọn 10 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ

 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance
 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Dalhousie

Chọn Dalhousie Global Pathways để có lộ trình du học Canada thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng Dalhousie University?