Global Pathways – Chương trình xét tuyển thẳng du học Úc, New Zealand hoặc Canada bậc Cử nhân được thiết kế bởi các Đại học top 1% thế giới. Sinh viên sẽ có một giai đoạn học tập tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học tập và nhận bằng tại các Đại học hàng đầu thế giới.

Bắt đầu tại Việt Nam, nhận bằng tại nước ngoài

Phạm Uyên Vy

Phạm Uyên Vy

Cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn
GPA 9.2 - IELTS 7.5

Hà Tú Bảo Ngọc

Hà Tú Bảo Ngọc

Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 8.4 - IELTS: 7.0

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Hoa

Cựu học sinh THPT Bùi Thị Xuân
GPA: 9.4 - IELTS: 7.5

Hồ Lê Phương Nghi

Hồ Lê Phương Nghi

Cựu học sinh THPT Nguyễn Khuyến
GPA: 9.2 - IELTS: 7.0

Chọn Global Pathways để có lộ trình du học thành công

GPM #10: Chọn ngành và lộ trình học Deakin Global Pathways Trực tuyến

GPM #10: Chọn ngành và lộ trình học Deakin Global Pathways

10.06.2023
Sẽ diễn ra trong
GPM #11: Chọn ngành và lộ trình học Wollongong Global Pathways Trực tuyến

GPM #11: Chọn ngành và lộ trình học Wollongong Global Pathways

16.06.2023
Sẽ diễn ra trong
GPM #12: Chọn ngành và lộ trình học UniSA Global Pathways Trực tuyến

GPM #12: Chọn ngành và lộ trình học UniSA Global Pathways

23.06.2023
Sẽ diễn ra trong