Đại học New Brunswick (UNB)

Đại học hơn 230 năm tại Canada – Top 750 Đại học xuất sắc nhất thế giới

  •  Thành phố Fredericton và Saint John, bang New Brunswick
  •  9,000+ sinh viên hiện tại
  •  1,800+ sinh viên quốc tế

Đại học New Brunswick, Canada xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Canada linh hoạt từ 2-4 năm tại University of New Brunswick (Canada).

New Brunswick Global Pathways

Học 2 hoặc 3 năm tại Đại học New Brunswick, Canada

Xét tuyển vào Đại học New Brunswick

Đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình New Brunswick Global Pathways

Học tập tại UEH-ISB

Học 1 hoặc 2 năm tại UEH-ISB, trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng để sẵn sàng cho chương trình chuyển tiếp du học thành công tại Đại học New Brunswick, Canada

Học tại Đại học New Brunswick (Canada)

Chuyển tiếp, học 2 hoặc 3 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học New Brunswick, Canada – Đại học Top 1% thế giới, với học phí tiết kiệm đến 15%

Xem chi tiết

Du học toàn phần

Học 4 năm tại Đại học New Brunswick, Canada

Xét tuyển vào Đại học New Brunswick

Tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Học tại Đại học New Brunswick

Sinh viên sẽ học 4 năm và nhận bằng tại Đại học New Brunswick, Canada

Xem chi tiết

Tìm hiểu lộ trình du học phù hợp tại
Đại học New Brunswick (UNB)

Tại sao chọn Đại học New Brunswick (UNB)?

Bạn muốn tìm hiểu ngành học phù hợp với bản thân mình tại Đại học New Brunswick?