Đại học Waikato

#331 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

 •  Thành phố Hamilton, New Zealand
 • 13,000+ sinh viên hiện tại
 •  2,500+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Waikato Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Waikato

Chương trình học ứng dụng cao, chú trọng vào các trải nghiệm thực tế

Lộ trình du học linh hoạt, bao gồm kỳ thực tập cho mọi chuyên ngành

Chi phí ăn ở và sinh hoạt hợp lý, tối ưu thời gian học tập tương tự sinh viên bản địa

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Waikato tại

waikato.ac.nz

Lựa chọn lộ trình học tập Waikato Global Pathways

Waikato Global Pathways 1+2

Waikato Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Waikato, New Zealand.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành Kinh doanh.

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business
 • Organisational Behaviour

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Waikato, New Zealand

Waikato Global Pathways 1.5+1.5

Waikato Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Waikato, New Zealand.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business
 • Organisational Behavior
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • Surveys & Multivariate Analysis

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Waikato, New Zealand

Lương Hải Anh

Lương Hải Anh

Cựu học sinh THPT Bắc Kạn
GPA: 8.5 - IELTS: 6.0

Chọn Waikato Global Pathways để có lộ trình du học New Zealand thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng The University of Waikato?