Đại học Waikato

#331 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

 •  Thành phố Hamilton, New Zealand
 • 13,000+ sinh viên hiện tại
 •  2,500+ sinh viên quốc tế

Học phí - Học bổng

 Học phí

Waikato Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Số môn học: 8-12 môn
 • Học phí: 17,500,000 VNĐ/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Waikato, New Zealand

 • Số môn học: 12-16 môn
 • Xem chi tiết học phí giai đoạn 2 tại Đại học Waikato tại đây

Du học toàn phần

Từ NZD $28,035 đến NZD $41,760 (tùy ngành học)

Bạn muốn tìm hiểu tổng chi phí du học tại Đại học Waikato, New Zealand

 Học bổng

Waikato Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Học bổng Năm 1 (Áp dụng cho 3 học kỳ đầu tiên, tối thiểu 8 môn học, tối đa 12 môn học): Giảm 20%-75% học phí. Xét kết quả học tập bậc THPT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần 6.0) trở lên.
 • Học bổng Năm 2 (Áp dụng cho các môn học tiếp theo, tối đa 3 học kỳ/12 môn tiếp theo): Giảm 30%-50% học phí. Xét kết quả học tập các môn học đầu tiên trong năm 1 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE tăng ít nhất 1 bậc so với trình độ tiếng Anh đầu vào Giai đoạn 1.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Waikato, New Zealand

Xem chi tiết học bổng giai đoạn 2 học tại Đại học Waikato tại đây.

Du học toàn phần

 • Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship for Vietnam: Lên đến NZD $15,000 học phí
 • International Bursary for HANU Students: Lên đến NZD $10,000 dành cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội (HANU) đã hoàn thành xuất sắc chương trình Cử nhân 1.5 năm đầu tiên tại Khoa Quản trị và Du lịch của HANU
 • Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship: Lên đến NZD $15,000 học phí dành cho du học sinh xuất sắc

Khám phá học bổng và điều kiện nhận học bổng tại
Đại học Waikato, New Zealand