Đại học Curtin

Đại học top 1% toàn cầu – #193 đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Perth, bang Tây Úc
 •  59,930+ sinh viên hiện tại
 •  12,794+ sinh viên quốc tế

Học phí - Học bổng

 Học phí

Curtin Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Số môn học: 8-12 môn
 • Học phí: 17.500.000 VND/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Curtin, Úc

 • Số môn học: 12-16 môn
 • Xem chi tiết học phí giai đoạn 2 tại Đại học Curtin tại đây

Du học toàn phần

Từ 29,100 AUD đến 84,725 AUD một năm

Bạn muốn tìm hiểu tổng chi phí du học tại Đại học Curtin, Úc

 Học bổng

Curtin Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Học bổng Năm 1 (Áp dụng cho 3 học kỳ đầu tiên, tối thiểu 8 môn học, tối đa 12 môn học): Giảm 20%-75% học phí. Xét kết quả học tập bậc THPT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần 6.0) trở lên.
 • Học bổng Năm 2 (Áp dụng cho các môn học tiếp theo, tối đa 3 học kỳ/12 môn tiếp theo): Giảm 30%-50% học phí. Xét kết quả học tập các môn học đầu tiên trong năm 1 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE tăng ít nhất 1 bậc so với trình độ tiếng Anh đầu vào Giai đoạn 1.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Curtin, Úc

Xem chi tiết học bổng giai đoạn 2 học tại Đại học Curtin tại đây.

Du học toàn phần

 • Alumni and Family Scholarship. Học bổng 25% học phí năm nhất
 • Australian Year 12 Scholarship. Học bổng 25% học phí năm nhất
 • English Scholarship. Hoàn tiền học phí Tiếng Anh lên đến 6,680 AUD
 • Merit Scholarship. Học bổng 25% học phí năm nhất
 • Merit Extension Scholarship. Học bổng 25% cho toàn bộ thời gian học còn lại đối với sinh viên khoa Science & Engineering (điểm trung binh các năm từ 80 trở lên)
 • Diplomatic Scholarship. Học bổng 25% học phí năm nhất
 • Số lượng học bổng không giới hạn

Khám phá học bổng và điều kiện nhận học bổng Đại học Curtin, Úc