Học phí

Monash Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Số môn học: 8-12 môn
  • Học phí: 16.100.000 VND/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Monash, Úc

  • Số môn học: 8-12 môn
  • Học phí học tại nước ngoài giai đoạn 2, xem tại đây.

Macquarie Global Pathways

Western Sydney Global Pathways

Wollongong Global Pathways

Adelaide Global Pathways

South Australia Global Pathways

Griffith Global Pathways

Curtin Global Pathways

Deakin Global Pathways

Waikato Global Pathways

Massey Global Pathways

Dalhousie Global Pathways

Victoria Global Pathways

Học bổng

Monash Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Học bổng Năm 1 (Áp dụng cho 8 môn học đầu tiên): Giảm 20%-50% học phí. Xét kết quả học tập bậc THPT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.0 (các điểm thành phần 5.5) trở lên.
  • Học bổng Năm 2 (Áp dụng cho 4 môn học tiếp theo): Giảm 30%-50% học phí. Xét kết quả học tập 8 môn học đầu tiên trong năm 1 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE tăng ít nhất 1 bậc so với trình độ tiếng Anh đầu vào Giai đoạn 1.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Monash, Úc

  • Xem chi tiết học bổng giai đoạn 2 học tại Đại học Monash tại đây.

Macquarie Global Pathways

Western Sydney Global Pathways

Wollongong Global Pathways

Adelaide Global Pathways

South Australia Global Pathways

Griffith Global Pathways

Curtin Global Pathways

Deakin Global Pathways

Waikato Global Pathways

Massey Global Pathways

Dalhousie Global Pathways

Victoria Global Pathways