Học phí - Học bổng Du học Úc

Đại học Monash

#57 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Queensland

#50 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Tasmania

#293 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

#137 Đại học xuất sắc nhất trên thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Deakin

#266 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Curtin

#193 đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Adelaide

#109 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Griffith

#300 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học South Australia

#363 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Wollongong

#185 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Macquarie

#195 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings năm 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Western Sydney

#250 Đại học xuất sắc nhất thế giới (Times Higher Education World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng

Học phí - Học bổng Du học Canada

Đại học New Brunswick (UNB)

Top 750 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Victoria

#359 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Ranking, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Dalhousie

#308 Đại học xuất sắc nhất Thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng

Học phí - Học bổng Du học New Zealand

Đại học Waikato

#331 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng
Đại học Massey

#292 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2023)

Học phí - Học bổng