Đại học Queensland

Thuộc nhóm Đại học G8 tại Úc – #50 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Brisbane, bang Queensland
 •  56,000+ sinh viên hiện tại
 •  20,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Queensland Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Queensland

Học tập tại Đại học Go8 và kết nối với các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tại Queensland, Úc

Lựa chọn linh hoạt về lộ trình học tập, ngành học tại Đại học Queensland

Thời gian và chi phí học tập tương tự như sinh viên bản địa tại Queensland

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Queensland tại

uq.edu.au

Lựa chọn lộ trình học tập Queensland Global Pathways

Queensland Global Pathways 1+2

Queensland Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Queensland, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 9 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

7 môn học bắt buộc:

 • Mathematics for Business
 • Principles of Accounting
 • Principles of Economics
 • Principles of Management
 • Principles of Marketing
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance

2 môn học tự chọn:
Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Organisational Behaviour
 • Managerial Accounting
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Queensland

Queensland Global Pathways 1.5+1.5

Queensland Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Queensland, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 13 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

 • Mathematics for Business
 • Principles of Accounting
 • Principles of Economics
 • Principles of Management
 • Principles of Marketing
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Organisational Behaviour
 • Managerial Accounting
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Queensland

Chọn Queensland Global Pathways để có lộ trình du học Úc thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng The University of Queensland?