Đại học Queensland

Thuộc nhóm Đại học G8 tại Úc – #43 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Brisbane, bang Queensland
 •  56,000+ sinh viên hiện tại
 •  20,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Queensland Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại Queensland Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập Queensland Global Pathways

Queensland Global Pathways 1+2

Queensland Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Queensland, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 9 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

7 môn học bắt buộc:

 • Mathematics for Business
 • Principles of Accounting
 • Principles of Economics
 • Principles of Management
 • Principles of Marketing
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance

2 môn học tự chọn:
Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Organisational Behaviour
 • Managerial Accounting
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Queensland

Queensland Global Pathways 1.5+1.5

Queensland Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Queensland, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 13 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

 • Mathematics for Business
 • Principles of Accounting
 • Principles of Economics
 • Principles of Management
 • Principles of Marketing
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Organisational Behaviour
 • Managerial Accounting
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Queensland

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Queensland Global Pathways