Đại học Queensland

Thuộc nhóm Đại học G8 tại Úc – #50 Đại học xuất sắc nhất thế giới

  •  Thành phố Brisbane, bang Queensland
  •  56,000+ sinh viên hiện tại
  •  20,000+ sinh viên quốc tế

Đại học Queensland, Australia xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 1.5-4 năm tại The University of Queensland (Úc).

Queensland Global Pathways

Học 1.5 hoặc 2 năm tại Đại học Queensland, Úc

Xét tuyển vào Đại học Queensland

Đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình Queensland Global Pathways

Học tập tại UEH-ISB

Học 1 hoặc 1.5 năm tại UEH-ISB, trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng để sẵn sàng cho chương trình chuyển tiếp du học thành công tại Đại học Queensland, Úc

Học tại Đại học Queensland (Úc)

Chuyển tiếp, học 1.5 hoặc 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Queensland, Úc – Đại học Top 1% thế giới, với học phí tiết kiệm đến 57%

Xem chi tiết

Du học toàn phần

Học 3 hoặc 4 năm tại Đại học Queensland, Úc

Xét tuyển vào Đại học Queensland

Tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Học tại Đại học Queensland

Sinh viên học 3 hoặc 4 năm tùy chuyên ngành và nhận bằng tại Đại học Queensland, Úc

Xem chi tiết

Tìm hiểu lộ trình du học phù hợp tại Đại học Queensland

Tại sao chọn Đại học Queensland?

Bạn muốn tìm hiểu ngành học phù hợp với bản thân mình
tại Đại học Queensland?