Học tập tại Đại học Western Australia

Đại học Western Australia (Úc) xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 2-4 năm tại The University of Western Australia (Australia).

Học bổng Đại học Western Australia

Đại học Western Australia cung cấp học bổng trị giá đến 75% cho sinh viên Việt Nam

Học phí Đại học Western Australia

Học phí chương trình Western Australia Global Pathways tiết kiệm đến 25% so với du học toàn phần

Đại học Western Australia

Thuộc nhóm Đại học Go8 tại Úc – #72 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 • Thành phố Perth, bang Tây Úc
 •  28,100+ sinh viên hiện tại
 • 6,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Western Australia Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại Western Australia Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập Western Australia Global Pathways

Western Australia Global Pathways 1+2

Western Australia Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Australia, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

 • Principles of Accounting
 • Principles of Economics
 • Principles of Management
 • Principles of Marketing
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Managerial Economics
 • Organisational Behaviour

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Australia

Western Australia Global Pathways 1.5+1.5

Western Australia Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Western Australia, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 8 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

 • Principles of Accounting
 • Principles of Economics
 • Principles of Management
 • Principles of Marketing
 • Statistics for Business
 • Corporate Finance
 • Managerial Economics
 • Organisational Behaviour
 • Mathematics for Business
 • Business Law
 • Human Resource Management
 • Strategic Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Western Australia

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Western Australia Global Pathways