Đại học Victoria

Đi đầu trong nghiên cứu chuyên sâu tại Canada – #359 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Victoria, bang British Columbia
 •  22,000+ sinh viên hiện tại
 •  3,500+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Victoria Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Victoria

Chương trình đào tạo chuyên sâu cùng hơn 1,000 cơ hội thực tập hấp dẫn

Lộ trình du học hợp lý và trải nghiệm phong phú tại môi trường đa văn hóa

Thời gian và chi phí học tập được tối ưu hóa tương tự sinh viên bản địa tại Canada

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Victoria tại

uvic.ca

Lựa chọn lộ trình học tập Victoria Global Pathways

Victoria Global Pathways 2+2

Victoria Global Pathways 2+2 có tổng thời gian đào tạo 4 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Victoria, Canada.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 2 năm, bao gồm 20 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn. Trong đó có:

5 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Business Academic Skills
 • Statistics for Business

 

 • Mathematics for Business
 • Managerial Economics

15 môn học tự chọn:
Sinh viên chọn 15 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Organisational Behaviour
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Survey & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Victoria

Chọn Victoria Global Pathways để có lộ trình du học Canada thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng University of Victoria?