Học tập tại Victoria

Đại học Victoria xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Canada linh hoạt từ 2-4 năm tại University of Victoria (Canada).

 

Học bổng Đại học Victoria

Đại học Victoria cung cấp học bổng giá trị đến 75% cho sinh viên Việt Nam

 

Học phí Đại học Victoria

Học phí chương trình Victoria Global Pathways tiết kiệm đến 33% so với du học toàn phần

 

Đại học Victoria

Đi đầu trong nghiên cứu chuyên sâu tại Canada – #322 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Victoria, bang British Columbia
 •  22,000+ sinh viên hiện tại
 •  3,500+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Victoria Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại Victoria Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập Victoria Global Pathways

Victoria Global Pathways 2+2

Victoria Global Pathways 2+2 có tổng thời gian đào tạo 4 năm, theo đó sinh viên sẽ học 2 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Victoria, Canada.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 2 năm, bao gồm 20 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn. Trong đó có:

5 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Business Academic Skills
 • Statistics for Business

 

 • Mathematics for Business
 • Managerial Economics

15 môn học tự chọn:
Sinh viên chọn 15 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Organisational Behaviour
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Survey & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Victoria

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Victoria Global Pathways