Đại học Tasmania

#293 Đại học xuất sắc nhất trên thế giới

 •  Thành phố Hobart, bang Tasmania
 •  34,000+ sinh viên hiện tại
 •  4,500+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Tasmania Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Tasmania

Làm quen với chương trình quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Lựa chọn linh hoạt về lộ trình học tập, ngành học tại Đại học Tasmania

Tối ưu hóa thời gian và chi phí học tập tương tự sinh viên bản địa học tại Đại học Tasmania

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Tasmania tại

utas.edu.au

Lựa chọn lộ trình học tập Tasmania Global Pathways

Tasmania Global Pathways 1+2

Tasmania Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Tasmania, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

Bachelor of Business

 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Business Academic Skills
 • Principles of Economics
 • Corporate Finance
 • Statistics for Business
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Tasmania

Tasmania Global Pathways 1.5+1.5

Tasmania Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Tasmania, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

8 môn học bắt buộc

 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Business Academic Skills
 • Principles of Economics
 • Corporate Finance
 • Statistics for Business
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting

4 môn học tự chọn
Chọn 4 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Principles of Marketing

 • Mathematics for Business

 • International Business

 • Human Resource Management

 • Consumer Behaviour

 • Financial Accounting

 • Corporate Financial Management

 • Investment Management 

 • Business Law
 • International Business Operations
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Managerial Economics
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Tasmania

Chọn Tasmania Global Pathways để có lộ trình du học Úc thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng University of Tasmania?