Học tập tại Đại học Tasmania

Đại học Tasmania (Úc) xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 1.5-4 năm tại University of Tasmania (Australia).

 

Học phí Đại học Tasmania

Học phí chương trình Tasmania Global Pathways tiết kiệm đến 35% so với du học toàn phần.

 

 

Học bổng Đại học Tasmania

Đại học Tasmania cung cấp học bổng trị giá lên đến 75% cho sinh viên Việt Nam.

 

 

Đại học Tasmania

#307 Đại học xuất sắc nhất trên thế giới

 •  Thành phố Hobart, bang Tasmania
 •  34,000+ sinh viên hiện tại
 •  4,500+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Tasmania Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại Tasmania Global Pathways?

Lựa chọn lộ trình học tập Tasmania Global Pathways

Tasmania Global Pathways 1+2

Tasmania Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Tasmania, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

Bachelor of Business

 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Business Academic Skills
 • Principles of Economics
 • Corporate Finance
 • Statistics for Business
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Tasmania

Tasmania Global Pathways 1.5+1.5

Tasmania Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Tasmania, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

8 môn học bắt buộc

 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Business Academic Skills
 • Principles of Economics
 • Corporate Finance
 • Statistics for Business
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting

4 môn học tự chọn
Chọn 4 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Principles of Marketing

 • Mathematics for Business

 • International Business

 • Human Resource Management

 • Consumer Behaviour

 • Financial Accounting

 • Corporate Financial Management

 • Investment Management 

 • Business Law
 • International Business Operations
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Managerial Economics
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Tasmania

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Tasmania Global Pathways