Đại học Monash

Thuộc nhóm Đại học Go8 tại Úc – #42 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Melbourne, bang Victoria
 •  86,000+ sinh viên hiện tại
 •  29,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Monash Global Pathways?

Bạn đang muốn tìm hiểu các ngành học hot tại Đại học Monash?

Lựa chọn lộ trình học tập Monash Global Pathways

Monash Global Pathways 1+2

Monash Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Monash, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Business Academic Skills
 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Monash

Monash Global Pathways 1.5+1.5

Monash Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Monash, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành Kinh doanh.

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business
 • Business Academic Skills
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Organisational Behaviour
 • International Business

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Monash

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Monash Global Pathways