Học tập tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Đại học Công nghệ Sydney (Úc) xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 1.5-4 năm tại The university of Technology Sydney (Australia).

Học bổng Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Đại học Công nghệ Sydney cung cấp học bổng trị giá lên đến 75% cho sinh viên Việt Nam 

Học phí Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Học phí chương trình UTS Global Pathways tiết kiệm đến 37% so với du học tự túc

Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Đại học trẻ số 1 tại Úc – #90 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Sydney, bang New South Wales
 •  45,000+ sinh viên hiện tại
 •  11,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn UTS Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại UTS Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập UTS Global Pathways

UTS Global Pathways 1+2

UTS Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

 • Principles of Economics
 • Statistics for Business
 • Principles of Marketing
 • Corporate Finance
 • Organisational Behavior
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting
 • Principles of Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

UTS Global Pathways 1.5+1.5

UTS Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

Năm thứ 1:

 • Principles of Economics
 • Statistics for Business
 • Principles of Marketing
 • Corporate Finance
 • Organisational Behavior
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting
 • Principles of Management

Năm thứ 2:
Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • International Business
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour

Chọn 3 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management
 • Mathematics for Business
 • Managerial Economics
 • Business Academic Skills

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ UTS Global Pathways