Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Đại học trẻ số 1 tại Úc – #137 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 • Thành phố Sydney, bang New South Wales
 • 45,000+ sinh viên hiện tại
 • 11,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn UTS Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Học tập và nghiên cứu trong môi trường cơ sở vật chất tiên tiến bậc nhất nước Úc

Lộ trình du học linh hoạt với các chuyên ngành bắt kịp xu hướng tuyển dụng

Tối ưu hóa thời gian và chi phí học tập tương tự sinh viên bản địa học tại UTS

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Công nghệ Sydney (UTS) tại

uts.edu.au

Lựa chọn lộ trình học tập UTS Global Pathways

UTS Global Pathways 1+2

UTS Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

 • Principles of Economics
 • Statistics for Business
 • Principles of Marketing
 • Corporate Finance
 • Organisational Behavior
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting
 • Principles of Management

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

UTS Global Pathways 1.5+1.5

UTS Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

Năm thứ 1:

 • Principles of Economics
 • Statistics for Business
 • Principles of Marketing
 • Corporate Finance
 • Organisational Behavior
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting
 • Principles of Management

Năm thứ 2:
Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • International Business
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour

Chọn 3 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management
 • Mathematics for Business
 • Managerial Economics
 • Business Academic Skills

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Chọn UTS Global Pathways để có lộ trình du học Úc thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng University Of Technology Sydney?