Đại học Adelaide

Thuộc nhóm Đại học G8 tại Úc – #74 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 • Thành phố Adelaide, bang Nam Úc
 • 23,000+ sinh viên hiện tại
 • 7,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Adelaide Global Pathways?

Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho hành trình học tại Đại học Adelaide

Chương trình đào tạo thực tiễn và cơ hội ở lại làm việc tại Úc đến 3 năm

Lộ trình du học hợp lý, mang đến trải nghiệm du học phong phú cho sinh viên

Chi phí và thời gian học tập được tối ưu hóa tương tự với sinh viên bản địa

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Adelaide tại

adelaide.edu.au

Lựa chọn lộ trình học tập Adelaide Global Pathways

Adelaide Global Pathways 1+2

Adelaide Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Adelaide, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Bachelor of Commerce và Bachelor of Business (chuyên ngành International Business)
Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

5 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management

3 môn học tự chọn, trong đó:

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Academic Skills
 • Mathematics for Business

Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Organisational Behaviour

Bachelor of Business (chuyên ngành Digital Marketing and Communication, Management)
Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

5 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management

3 môn học tự chọn, trong đó:

Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Academic Skills
 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Organisational Behaviour

Bachelor of Finance and Banking
Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

6 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance

2 môn học tự chọn, trong đó:

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Academic Skills
 • Mathematics for Business

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Organisational Behaviour

Chọn Adelaide Global Pathways để có lộ trình du học Úc thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳngThe University of Adelaide?