Học tập tại Adelaide

Đại học Adelaide (Úc) xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 2-4 năm tại The University of Adelaide (Australia)

Học bổng Đại học Adelaide

Đại học Adelaide cung cấp học bổng trị giá đến 75% cho sinh viên Việt Nam

Học phí Đại học Adelaide

Học phí chương trình Adelaide Global Pathways tiết kiệm đến 30% so với du học toàn phần

Đại học Adelaide

Thuộc nhóm Đại học G8 tại Úc – #89 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Adelaide, bang Nam Úc
 •  23,000+ sinh viên hiện tại
 •  7,000+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn Adelaide Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại Adelaide Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập Adelaide Global Pathways

Adelaide Global Pathways 1+2

Adelaide Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Adelaide, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Bachelor of Commerce và Bachelor of Business (chuyên ngành International Business)
Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

5 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management

3 môn học tự chọn, trong đó:

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Academic Skills
 • Mathematics for Business

Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Organisational Behaviour

Bachelor of Business (chuyên ngành Digital Marketing and Communication, Management)
Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

5 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management

3 môn học tự chọn, trong đó:

Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Academic Skills
 • Mathematics for Business
 • Corporate Finance

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Organisational Behaviour

Bachelor of Finance and Banking
Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mà mình lựa chọn.

6 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance

2 môn học tự chọn, trong đó:

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Academic Skills
 • Mathematics for Business

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Managerial Accounting
 • Managerial Economics
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Consumer Behaviour
 • Organisational Behaviour

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ Adelaide Global Pathways