Đại học Curtin

Đại học top 1% toàn cầu – #193 đại học xuất sắc nhất thế giới

  •  Thành phố Perth, bang Tây Úc
  •  59,930+ sinh viên hiện tại
  •  12,794+ sinh viên quốc tế

Lộ trình học tập tại Đại học Curtin

Đại học Curtin xét tuyển thẳng dành cho sinh viên quốc tế với lộ trình du học toàn phần tại Curtin University (Úc) hoặc chương trình Curtin Global Pathways, trong đó sinh viên học 1–2 năm tại Việt Nam (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học tập 1–2 năm và nhận bằng tại Đại học Curtin, Úc.

Tốt nghiệp lớp 12

Xét tuyển vào Đại học Curtin

Học tập tại UEH-ISB

Học 1-2 năm tại UEH-ISB, trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng để sẵn sàng cho chương trình chuyển tiếp du học thành công tại Đại học Đại học Curtin, Úc

Học tập tại Australia, Úc

Chuyển tiếp, học 1-2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Curtin, Úc – Đại học top 1% thế giới, với mức học phí tiết kiệm hơn 70%

Tốt nghiệp lớp 12

Xét tuyển vào Đại học Curtin

Học tập tại Đại học Curtin

Sinh viên sẽ học từ 3-4 năm tùy chuyên ngành và nhận bằng tại Đại học Curtin, Úc

Tìm hiểu chi tiết về Đại học Curtin tại

curtin.edu.au

Tại sao chọn Đại học Curtin?

#10 tại Úc ở lĩnh vực quản trị kinh doanh (Global Ranking of Academic Subjects, 2021)

#3 tại Úc ở lĩnh vực quản lý khách sạn và du lịch (Global Ranking of Academic Subjects, 2021)

#1 tại Úc ở lĩnh vực toán học (Global Ranking of Academic Subjects, 2020)

Các khóa học được công nhận toàn cầu, môi trường học tập luôn lấy sinh viên làm trọng tâm

Chú trọng vào những trải nghiệm thực tế, giúp sinh viên sẵn sàng cho những công việc sau khi tốt nghiệp

Cơ hội tham quan doanh nghiệp, thực tập, gặp gỡ các chuyên gia và nhiều sự kiện kết nối khác

Chọn Curtin Global Pathways để có lộ trình du học Úc thành công

Bạn cần tư vấn về học bổng, học phí và lộ trình xét tuyển thẳng Curtin University?