Kỳ nhập học

Monash Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Tháng 09/2022: Nộp hồ sơ trước 05/09/2022

  • Tháng 01/2023: Nộp hồ sơ trước 26/12/2022

  • Tháng 05/2023: Nộp hồ sơ trước 08/05/2023

  • Tháng 09/2023: Nộp hồ sơ trước 04/09/2023

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Monash, Úc

Tháng 2, tháng 7

Macquarie Global Pathways

Western Sydney Global Pathways

Wollongong Global Pathways

South Australia Global Pathways

Griffith Global Pathways

Adelaide Global Pathways

Curtin Global Pathways

Waikato Global Pathways

Massey Global Pathways

Dalhousie Global Pathways

Victoria Global Pathways

Điều kiện tuyển sinh

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Điều kiện học thuật:

  • Đạt điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT; hoặc
  • Đạt điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2022; hoặc
  • Đạt điểm trúng tuyển chương trình đại học chính quy tại Việt Nam; hoặc
  • Chuyển tiếp từ các trường đại học trong và ngoài nước (xét theo trường hợp cụ thể)

Điều kiện tiếng Anh:

  • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 5.5 (Viết 5.0) trở lên; hoặc
  • Đạt điểm chuẩn bài thi tiếng Anh đầu vào của chương trình.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

Thông tin chi tiết điều kiện tuyển sinh giai đoạn 2 của các Đại học đối tác nước ngoài