Kỳ nhập học

UTS Global Pathways

Macquarie Global Pathways

Wollongong Global Pathways

Western Sydney Global Pathways

Monash Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

  • Tháng 1/2023: Nộp hồ sơ trước 20/12/2022

  • Tháng 5/2023: Nộp hồ sơ trước 01/05/2023

  • Tháng 9/2023: Nộp hồ sơ trước 28/08/2023

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Monash, Úc

Tháng 2, tháng 7, tháng 10 

Deakin Global Pathways

Queensland Global Pathways

Griffith Global Pathways

Adelaide Global Pathways

South Australia Global Pathways

Curtin Global Pathways

Tasmania Global Pathways

Massey Global Pathways

Waikato Global Pathways

Dalhousie Global Pathways

Victoria Global Pathways

New Brunswick Global Pathways

Điều kiện tuyển sinh

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Điều kiện học thuật:

  • Đạt điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT; hoặc
  • Đạt điểm trúng tuyển chương trình đại học chính quy tại Việt Nam của 1 trong các trường Đại học theo danh sách được phê duyệt; hoặc
  • Đạt điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả kì thi tốt nghiệp THPT (theo quy định của chương trình); hoặc
  • Đạt điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM (theo quy định của chương trình); hoặc
  • Chuyển tiếp từ các trường đại học trong và ngoài nước (xét theo trường hợp cụ thể).

Điều kiện tiếng Anh:

  • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 (Viết 6.0) trở lên; hoặc
  • Đạt điểm chuẩn bài thi tiếng Anh đầu vào của chương trình.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

Thông tin chi tiết điều kiện tuyển sinh giai đoạn 2 của các Đại học đối tác nước ngoài