Học tập tại Đại học South Australia

Đại học South Australia (Úc) xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam với lộ trình du học Úc linh hoạt từ 2-4 năm tại University of South Australia (Australia).

Học bổng Đại học South Australia

Đại học South Australia cung cấp học bổng trị giá lên đến 75% cho sinh viên Việt Nam.

Học phí Đại học South Australia

Học phí chương trình South Australia Global Pathways tiết kiệm đến 28% so với du học toàn phần.

Đại học South Australia

Đại học Doanh nghiệp của Úc – #326 Đại học xuất sắc nhất thế giới

 •  Thành phố Adelaide, bang Nam Úc
 •  37,000+ sinh viên hiện tại
 •  6,800+ sinh viên quốc tế

Tại sao chọn South Australia Global Pathways?

Tìm hiểu các ngành học hot tại South Australia Global Pathways

Lựa chọn lộ trình học tập South Australia Global Pathways

South Australia Global Pathways 1+2

South Australia Global Pathways 1+2 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 2 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học South Australia, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở.

Bachelor of Business, Bachelor of Finance, Bachelor of Communication and Media

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business
 • Business Academic Skills

Giai đoạn 2: Học tại Đại học South Australia

South Australia Global Pathways 1.5+1.5

South Australia Global Pathways 1.5+1.5 có tổng thời gian đào tạo 3 năm, theo đó sinh viên sẽ học 1.5 năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH-ISB), sau đó chuyển tiếp học 1.5 năm và nhận bằng Cử nhân tại Đại học South Australia, Úc.

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1 năm, bao gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức cơ sở.

Bachelor of Business, Bachelor of Finance, Bachelor of Communication and Media

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Business Law
 • Human Resource Management
 • Principles of Management
 • Corporate Finance
 • Mathematics for Business
 • Business Academic Skills
 • Organisational Behaviour
 • Marketing Research

Giai đoạn 2: Học tại Đại học South Australia

Gặp gỡ các chuyên gia giáo dục từ
South Australia Global Pathways