Lộ trình học tập

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Học 1.5 năm, bao gồm 12 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

Bachelor of Business

8 môn học bắt buộc:

 • Principles of Economics
 • Statistics for Business
 • Principles of Marketing
 • Corporate Finance
 • Organisational Behaviour
 • Principles of Accounting
 • Managerial Accounting
 • Principles of Management

4 môn học tự chọn trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Research
 • Surveys & Multivariate Analysis
 • Applied Econometrics
 • Strategic Management
 • International Business Operations
 • Corporate Financial Management
 • Financial Accounting
 • Investment Management
 • Mathematics for Business
 • Managerial Economics
 • Business Academic Skills

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Thông tin tuyển sinh

Kỳ nhập học

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Tháng 09/2022: Nộp hồ sơ trước 05/09/2022
 • Tháng 01/2023: Nộp hồ sơ trước 26/12/2022
 • Tháng 05/2023: Nộp hồ sơ trước 08/05/2023
 • Tháng 09/2023: Nộp hồ sơ trước 04/09/2023

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc

 • Nhập học vào tháng 2, tháng 7

Điều kiện tuyển sinh

Hồ sơ nhập học

Học phí & Học bổng

Học phí

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Số môn học: 12 môn
 • Học phí: 16.100.000 VND/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc

 • Số môn học: 12 môn
 • Xem chi tiết học phí giai đoạn 2 tại UTS tại đây.

Học bổng

Bạn cần tư vấn?

Liên hệ với Bộ phận tuyển sinh ngay hôm nay để được tư vấn chính xác nhất.

Tải brochure

Chọn người đăng ký nhận thông tin

Thông tin học sinh