Lộ trình học tập

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

Bachelor of Commerce
Học 1 năm, bao gồm 8 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

5 môn học bắt buộc

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management

3 môn học tự chọn, trong đó:

Chọn 2 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Academic English
 • Business Communications
 • Mathematics for Business

Chọn 1 môn học trong các môn dưới đây dựa trên kế hoạch mở môn của mỗi học kỳ:

 • Business Law
 • Corporate Finance
 • Managerial Economics
 • Managerial Accounting
 • International Business
 • Human Resource Management
 • Organisational Behavior
 • Consumer Behavior

Bachelor of Business
Học 1 năm, bao gồm 8 môn học, thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao ngành học mình lựa chọn.

 • Principles of Economics
 • Principles of Marketing
 • Principles of Accounting
 • Statistics for Business
 • Principles of Management
 • Academic English
 • Business Communications
 • Mathematics for Business

Thông tin tuyển sinh

Kỳ nhập học

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Tháng 09/2022: Nộp hồ sơ trước 05/09/2022
 • Tháng 01/2023: Nộp hồ sơ trước 26/12/2022
 • Tháng 05/2023: Nộp hồ sơ trước 08/05/2023
 • Tháng 09/2023: Nộp hồ sơ trước 04/09/2023

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Deakin, Úc

 • Nhập học vào tháng 2, tháng 7

Điều kiện tuyển sinh

Hồ sơ nhập học

Học phí & Học bổng

Học phí

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Số môn học: 8 môn
 • Học phí: 16.100.000 VND/môn

Giai đoạn 2: Học tại Đại học Deakin, Úc

 • Số môn học: 16 môn
 • Xem chi tiết học phí giai đoạn 2 tại Đại học Deakin tại đây.

Học bổng

Bạn cần tư vấn?

Liên hệ với Bộ phận tuyển sinh ngay hôm nay để được tư vấn chính xác nhất.

Tải brochure

Chọn người đăng ký nhận thông tin

Thông tin học sinh