Hồ Lê Phương Nghi
Cựu học sinh THPT Nguyễn Khuyến
GPA: 9.2 - IELTS: 7.0
Hà Tú Bảo Ngọc
Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 8.4 - IELTS: 7.0
Phạm Thùy An
Cựu học sinh THPT Trần Phú
GPA: 9.1 - IELTS: 7.5
Phạm Gia Linh
Cựu học sinh THPT Ngô Quyền
GPA: 9.0 - IELTS: 6.5
Nguyễn Ngọc My
Cựu học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân
GPA: 9.0 - IELTS: 7.0
Trần Nguyễn Gia Hân
Cựu học sinh THPT Mạc Đĩnh Chi
GPA: 9.0 - IELTS: 7.5
Huỳnh Tâm Nguyệt Ánh
Cựu học sinh THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai
GPA: 9.3 - IELTS: 7.5
Đỗ Ngọc Quỳnh Anh
Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Quý Đôn
GPA: 8.5 - IELTS: 7.5
Huỳnh Kim Ngân
Cựu học sinh Quốc tế Á Châu
GPA: 9.5 - IELTS: 7.5
Nguyễn Như Mỹ Tiên
Cựu học sinh THPT Năng khiếu
GPA: 9.1 - IELTS: 7.5
Phạm Thanh Uyên Phương
Cựu học sinh Quốc tế Á Châu
GPA: 3.87 - IELTS: 7.5
Thái Mẫn Nghi
Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong
GPA: 9.4 - IELTS: 7.0
Lương Hải Anh
Cựu học sinh THPT Bắc Kạn
GPA: 8.5 - IELTS: 6.0
Bùi Thụy Minh Phương
Cựu học sinh THPT Thực Hành, Đại học Sư phạm TP.HCM
GPA: 3.9 - IELTS: 7.0
Lương Ngọc Diễm
Cựu học sinh Khoa học Giáo dục, Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Việt Nam
GPA: 3.9 - IELTS: 7.0
Đỗ Hoàng Thùy Anh
Cựu học sinh THPT Bùi Thị Xuân
GPA: 8.8 - IELTS: 6.0
Phạm Tấn Toàn
Cựu học sinh THPT Thực Hành, Đại học Sư phạm TP.HCM
GPA: 8.9 - IELTS: 7.5
Nguyễn Khải Hưng
Cựu học sinh THPT Gia Định
GPA: 9.4 - IELTS: 7.5
Đoàn Thái Sơn
Cựu học sinh THPT Thái Phiên
GPA: 8.8 - IELTS: 7.0